Tarikh & Masa

Aktiviti 

Tempat

03 Februari 2018

11.00 AM - 1.00 PM

Microsoft Word

Mini PI1M Kuala Tahan

04 Februari 2018

3.00 PM - 5.00 PM

Kuiz Inggeris Online

Mini PI1M Kuala Tahan

09 Februari 2018

4.00 PM - 6.00 PM

Dashboard  - My Komuniti

Mini PI1M Kuala Tahan

09 Februari 2018

4.00 PM - 6.00 PM

Dashboard  - My Shop

( Produk View )

Mini PI1M Kuala Tahan

23 Februari 2018

3.30 PM - 5.30 PM

Dashboard  - My Shop

( Produk View )

Mini PI1M Kuala Tahan