Tarikh & Masa

Aktiviti 

Tempat

01 Jun 2018

2.00 PM - 4.00 PM

Membuat Video

Mini PI1M Kuala Tahan

03 Jun 2018

10.00 AM - 12.00 PM

Tutorial Matematik &

Bahasa Melayu

Mini PI1M Kuala Tahan

03 Jun 2018

3.00 PM - 5.00 PM

Kuiz Matematik

Mini PI1M Kuala Tahan

11 Jun 2018

3.00 PM - 5.00 PM

View Produk ( My Shop )

Mini PI1M Kuala Tahan

26 Jun 2018

3.00 PM - 4.00 PM

My Komuniti ( Dashboard )

Mini PI1M Kuala Tahan

29 Jun 2018

3.00 PM - 5.00 PM

Microsoft Word ( Menaip )

Mini PI1M Kuala Tahan