Tarikh    :  06 Disember 2019   

        Masa      :  3.00 pm - 4.30 pm    

        Lokasi    :  PI Kuala Tahan

        Peserta  :  2 Orang

 

Tujuan

Kelas dihadiri oleh 2 orang pelajar sekolah rendah. Tujuan kelas ini diadakan adalah untuk melatih peserta mencari perkataan tersembunyi dan ditulis dalam arahan tertentu. Permainan ini sangat popular dan digemari terutama dalam kalangan kanak-kanak. Selain itu, dapat merangsang otak para peserta, melatih kesabaran dan ketabahan, dan meningkatkan pengetahuan tentang perkataan-perkataan yang sering digunakan. 

Aktiviti

Mencari perkataan mengikut susunan dan arahan yang diberi. Peserta juga bermain puzzle online selepas siap word search online.

Gambar di sini