Tarikh    :  10 Disember 2019   

        Masa      :  9.30 am - 12.00 pm    

        Lokasi    :  PI Kuala Tahan

        Peserta  :  8 Orang

 

Tujuan

Kelas dihadiri oleh 8 orang pelajar sekolah. Tujuan kelas ini diadakan adalah untuk belajar membuat origami menggunakan kertas. Pelajar belajar melalui pembelajaran di laman web Youtube. Selain itu, kelas ini dapat menguji pelajar dalam membuat tugasan dengan teliti dan mengikut arahan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan

Aktiviti

Peserta dikehendaki mencari origami  yang ada di youtube dan cuba untuk mengikut langkah demi langkah cara untuk membuat origami tersebut.

Gambar di sini