Tarikh    :  07 Mac 2020   

        Masa      :  2.30 pm - 4.30 pm    

        Lokasi    :  PI Kuala Tahan

        Peserta  :  4 Orang

 

Tujuan

Kelas dihadiri oleh 4 orang pelajar sekolah rendah. Tujuan kelas ini diadakan adalah untuk mengcungkil bakat dan tahap kreativiti pelajar  dalam menggunakan Paint. 

Aktiviti

Peserta dikehendaki membuka Paint dan melukis rumah mengikut kreativiti masing-masing.Pelajar juga bermain puzzle online

Gambar di sini