Tarikh    :  06 April 2021  

        Masa      :  10.00 am - 12.00 pm    

        Lokasi    :  PI Kuala Tahan

        Peserta  :  1 Orang

 

Tujuan

Pengguna membuat permohonan pendaftaran memasuki jawatan kosong dalam sistem Fama di atas talian.

Aktiviti

Pengguna memohon melalui http://perjawatan.fama.gov.my/job/

Gambar di sini