Tarikh    :  03 Mei 2021  

        Masa      :  3.30 pm - 5.00 pm    

        Lokasi    :  PI Kuala Tahan

        Peserta  :  2 Orang

 

Tujuan

Kelas dihadiri oleh dua orang pelajar sekolah rendah. Tujuan kelas ini adalah untuk melatih peserta untuk mahir menggunakan tetikus. Selain itu, pelajar juga diajar bermain permainan pembelajaran melalui aplikasi sebran iaitu mengira objek dan meneka berapa jumlah objek tersebut.

Aktiviti

Peserta bermain permainan pembelajaran melalui aplikasi Sebran.

Gambar di sini