Tarikh    :  18 Januari 2020   

        Masa      :  3.15 pm - 5.15 pm    

        Lokasi    :  PI Kuala Tahan

        Peserta  :  1 Orang

 

Tujuan

Kelas dihadiri oleh 1 orang pengguna. Tujuan kelas ini diadakan adalah untuk memberi pengenalan asas kepada peserta mengenai aplikasi utama yang terdapat dalam komputer dan kegunaan asasnya.

 

Aktiviti

Memberi pengenalan kepada peserta mengenai apliksi Microsoft Word.Mengajar cara-cara menggunakan aplikasi asas ini dan fungi-fungsi penting yang terdapat padanya.Mendedahkan kepada peserta mengenai aplikasi asas yang terdapat dalam komputer.Menambah pengetahuan mengenai aplikasi yang boleh digunapakai dalam kerja seharian.Peserta mendapat ilmu dan kemahiran yang boleh membantu menyelesaikan kerja.Peserta diberi penerangan mengenai aplikasi Microsoft Word dan fungsi-fungsi asasnya. Pelajar diberi tunjuk ajar mengenai cara-cara untuk menggunakan aplikasi bagi memudahkan peserta untuk membiasakan diri dengan aplikasi ini dan juga pengguna belajar menaip surat rasmi.

 


 

 

Gambar di sini

 

         Tarikh    :  10 Januari 2020   

        Masa      :  3.30 pm - 5.30 pm    

        Lokasi    :  PI Kuala Tahan

        Peserta  :  3 Orang

 

Tujuan

Kelas dihadiri oleh 3 orang pelajar sekolah. Memupuk semangat ingin tahu dan mempelajari perkara baru kepada pelajar dalam membuat jadual bertugas mengikut kreativiti masing-masing. Penerangan tentang salah satu fungsi yang terdapat dalam Microsoft Word  iaitu shapes, smart art yang boleh digunapakai untuk mencipta peta minda.Edit peta minda berdasarkan bentuk dan warna yang sesuai.Mendidik pelajar lebih arif mengenai penggunaan Microsoft Word. Mendedahkan pelajar dengan kepelbagaian fungsi yang ada di dalam aplikasi tersebut.Melahirkan pelajar yang kreatif dalam menghasilkan sesuatu idea dan kerja.

 

Aktiviti

Pelajar membuka microsoft word dan membuat jadual bertugas mengikut kreativiti sendiri. Pelajar juga mencari gambar di google dan masukkan ke dalam microsoft word

 

Gambar di sini


        Tarikh    :  06 Januari 2020  

        Masa      :  3.00 pm - 5.00 pm    

        Lokasi    :  PI Kuala Tahan

        Peserta  :  1 Orang

 

Tujuan

Kelas dihadiri oleh 1 orang pelajar sekolah rendah. Tujuan kelas ini diadakan adalah untuk melatih peserta untuk mahir menggunakan tetikus. Selain itu, pelajar juga diajar bermain permainan pembelajaran melalui aplikasi sebran iaitu mengira objek dan meneka berapa jumlah objek tersebut untuk belajar menggunakan tetikus.

Aktiviti

Bermain permainan pembelajaran melalui aplikasi Sebran.

Gambar di sini


        Tarikh    :  07 Januari 2020  

        Masa      :  3.00 pm - 5.00 pm    

        Lokasi    :  PI Kuala Tahan

        Peserta  :  1 Orang

 

Tujuan

Kelas dihadiri oleh 1 orang pelajar sekolah. Tujuan kelas ini diadakan adalah supaya pelajar dapat belajar cara bacaan dalam solat.

Aktiviti

Pelajar membuka Youtube dan mendengar bacaan dalam solat.

Gambar di sini


 

        Tarikh    :  05 Januari 2020   

        Masa      :  10.00 am - 12.00 pm    

        Lokasi    :  PI Kuala Tahan

        Peserta  :  2 Orang

 

Tujuan

Kelas dihadiri oleh 2 orang pelajar sekolah. Tujuan kelas ini diadakan adalah untuk mengajar  membuat pengumuman / mesej di dalam My Komuniti. Pelajar membuat ucapan tahun baru ruangan My Komuniti.

 

Aktiviti

Pelajar membuat pengumuman dalam My Komuniti serta menjawab soalan matematik yang diberikan.

 

Gambar di sini