Vaksin COVID-19 diberikan untuk mengawal penularan penyakit COVID-19 dalam kalangan remaja.
Semakin ramai remaja mendapat vaksinasi, semakin ramai remaja yang akan mendapat perlindungan daripada kejadian penyakit COVID-19 yang lebih teruk.
Pastikan anak anda melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19 bagi memastikan mereka dilindungi.
Sumber : Portal MyHealth Kementerian Kesihatan Malaysia