Tarikh & Masa

Aktiviti 

Tempat

05 Okt 2018

3.00 PM - 5.00 PM

Powerpoint

PI Kuala Tahan

09 Okt 2018

 

2.30 PM - 4.30 PM

 

Puzzle Online

PI Kuala Tahan

16 Okt 2018

2.30 PM - 4.30 PM

Dashboard

PI Kuala Tahan

22 Okt 2018

2.30 PM - 4.30 PM

Kelas Kreatif

PI Kuala Tahan

23 Okt 2018

2.30 PM - 4.30 PM

Microsoft Excel

PI Kuala Tahan

 

 

 

Tarikh & Masa

Aktiviti 

Tempat

04 Sept 2018

2.00 PM - 3.00 PM

Paint

PI Kuala Tahan

04 Sept  2018

3.00 PM - 4.00 PM

Dashboard 

PI Kuala Tahan

13 Sept 2018

2.00 PM - 4.00 PM

Dashboard

PI Kuala Tahan

18 Sept 2018

2.00 PM - 4.00 PM

Youtube

PI Kuala Tahan

22 Sept 2018

2.00 PM - 4.00 PM

Microsoft Word

PI Kuala Tahan

 

 

Tarikh & Masa

Aktiviti 

Tempat

04 Julai 2018

2.00 PM - 4.00 PM

Kahoot

Mini PI1M Kuala Tahan

11 Julai 2018

2.00 PM - 3.00 PM

 

Tutorial Matematik 

 

Mini PI1M Kuala Tahan

16 Julai 2018

2.30 PM - 4.30 PM

Menghasilkan Kad Kreatif

Mini PI1M Kuala Tahan

17 Julai 2018

2.00 PM - 3.00 PM

Tutorial Sains

Mini PI1M Kuala Tahan

23 Julai 2018

2.00 PM - 3.00 PM

My Komuniti ( Dashboard )

Mini PI1M Kuala Tahan

23 Julai 2018

3.00 PM - 4.00 PM

Kahoot 

Mini PI1M Kuala Tahan

 

Tarikh & Masa

Aktiviti 

Tempat

07 Ogos 2018

4.00 PM - 6.00 PM

Microsoft Word

PI Kuala Tahan

10 Ogos 2018

3.00 PM - 4.00 PM

Puzzle Online

PI Kuala Tahan

13 Ogos 2018

4.00 PM - 6.00 PM

Poster Merdeka

PI Kuala Tahan

20 Ogos 2018

2.00 PM - 4.00 PM

Poster Raya Haji

PI Kuala Tahan

 

 

Tarikh & Masa

Aktiviti 

Tempat

01 Jun 2018

2.00 PM - 4.00 PM

Membuat Video

Mini PI1M Kuala Tahan

03 Jun 2018

10.00 AM - 12.00 PM

Tutorial Matematik &

Bahasa Melayu

Mini PI1M Kuala Tahan

03 Jun 2018

3.00 PM - 5.00 PM

Kuiz Matematik

Mini PI1M Kuala Tahan

11 Jun 2018

3.00 PM - 5.00 PM

View Produk ( My Shop )

Mini PI1M Kuala Tahan

26 Jun 2018

3.00 PM - 4.00 PM

My Komuniti ( Dashboard )

Mini PI1M Kuala Tahan

29 Jun 2018

3.00 PM - 5.00 PM

Microsoft Word ( Menaip )

Mini PI1M Kuala Tahan