AHLI JAWATANKUASA JKKK KG KUALA TAHAN

NAMA

JAWATAN

ABDUL JALIL BIN ABDUL RAHMAN

PENGERUSI

SABRI BIN ABDULLAH

SETIAUSAHA

ROSNAH BINTI ABDULLAH

BENDAHARI

MOHAMMAD BAKI BIN AWANG NGAH

PEMBANGUNAN PRASARANA

ASMADI BIN OMAR

KESELAMATAN DAN KESIHATAN

ROSNAH BINTI ABDULLAH

EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

HARYATI BINTI MOHD KHONOPIAH

PENDIDIKAN DAN INOVASI

MOHD HAIZAM BIN MOHD HASHIM

KESEJAHTERAAN DAN KECERIAAN

ABDULLAH BIN MANAN

PEMANTAPAN SPRITUAL

JALILA BINTI MAT AMIN

HAL EHWAL WANITA DAN KELUARGA 

ROSLAN BIN ABU KASIM INFRASTRUKTUR DAN KOMUNIKASI

MUHAMMAD FARID BIN ABDUL HALIL

BELIA, SUKAN DAN NGO

ZUHAIRI BIN ZAINUDDIN

KEBAJIKAN DAN KESUKARELAWAN

NORIS FARISA BINTI NORDIN

PENGURUSAN KEWANGAN