Tarikh    :  17 November 2019   

        Masa      :  3.30 pm - 5.30 pm    

        Lokasi    :  PI Kuala Tahan

        Peserta  :  7 Orang

 

Tujuan

Kelas dihadiri oleh 7 orang pelajar sekolah rendah. Tujuan kelas ini diadakan adalah untuk mengajar cara dan teknik untuk membuat format surat kiriman  tidak rasmi. Pelajar menaip karangan yang mengandungi pelbagai jenis tulisan dan ciri-ciri seperti bold, italic dan underline untuk menekankan ayat karangan yang penting dengan menggunakan Microsoft Word. Juga memahirkan jari untuk menaip.

Aktiviti

Pelajar diajar menaip karangan surat kiriman  tidak rasmi yang telah disediakan mengikut tulisan yang ditetapkan.

Gambar di sini