Tarikh    :  04 April 2021   

        Masa      :  3.00 pm - 5.00 pm      

        Lokasi    :  PI Kuala Tahan

        Peserta  :  2 Orang

 

Tujuan

 

Kelas dihadiri oleh 2 orang pelajar sekolah rendah. Tujuan kelas ini diadakan adalah untuk membuat latihan menaip dengan menggunakan aplikasi rapid typing bermula dari tahap peringkat terendah hingga tertinggi. Kelas ini membantu meningkatkan kelajuan peserta menaip,merangsang otak para peserta untuk menghafal keyboard untuk menaip dan meningkatkan kecekapan dan kepantasan peserta untuk menaip.

 

Aktiviti

Peserta dikehendaki membuat latihan menaip melalui applikasi rapid typing. 

Gambar di sini