Tarikh    :  05 Disember 2020  

        Masa      :  2.00 pm - 5.00 pm    

        Lokasi    :  PI Kuala Tahan

        Peserta  :  11 Orang

 

Tujuan

Pertandingan kuiz kahoot online sempena Program Kesedaran & Promosi Disember 2020 Pusat Internet Kuala Tahan. Melibatkan penyertaan dalam kalangan pelajar sekolah yang berumur dari sepuluh hingga dua belas tahun bagi mengukuhkan lagi hubungan komuniti dengan Pusat Internet & menjadikan Pusat Internet sebagai pusat kesalinghubungan untuk pembelajaran

Aktiviti

  • Para peserta menjawab soalan di paparan skrin komputer melalui web kahoot. Peserta yang mendapat markah tertinggi dikira sebagai pemenang bagi tempat pertama, kedua dan ketiga.

 

Gambar di sini   


        Tarikh    :  05 Disember 2020  

        Masa      :  9.30 am - 1.00 pm    

        Lokasi    :  PI Kuala Tahan

        Peserta  :  14 Orang

 

Tujuan

Pertandingan mewarna sempena Program Kesedaran & Promosi Disember 2020 Pusat Internet Kuala Tahan. Melibatkan penyertaan dalam kalangan pelajar sekolah yang berumur dari tujuh hingga sembilan tahun bagi mengukuhkan lagi hubungan komuniti dengan Pusat Internet & menjadikan Pusat Internet sebagai pusat kesalinghubungan untuk pembelajaran

Aktiviti

Para peserta mewarna menggunakan daya kreativiti tersendiri. Hasil karya yang kreatif dan menarik akan dinilai untuk dipilih sebagai pemenang bagi tempat pertama, kedua dan ketiga.

 Gambar di sini 


        Tarikh    :  01 Disember 2020  

        Masa      :  10.00 pm - 12.00 pm    

        Lokasi    :  PI Kuala Tahan

        Peserta  :  1 Orang

 

Tujuan

Pengguna membuat permohonan memasuki jawatan dalam perkhidmatan awam di atas talian.

Aktiviti

Pengguna memohon jawatan di dalam  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia,Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran, dan juga Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Pahang.

Gambar di sini


 

        Tarikh    :  04 Disember 2020  

        Masa      :  3.00 pm - 5.00 pm    

        Lokasi    :  PI Kuala Tahan

        Peserta  :  10 Orang

 

Tujuan

Sesi taklimat dan perkongsian yang melibatkan topik berkenaan Kebebasan Bersuara Bukan Kebebasan Berbohong  dan juga taklimat Klik Dengan Bijak (KDB) yang menyentuh tentang  Buli Siber, Maklumat Palsu / Sebenarnya.my dan Terlebih Berkongsi (Oversharing).

Aktiviti

      • Menyebarkan kesedaran orang ramai khususnya para pengguna Pusat Internet yang terdiri dalam kalangan remaja tentang pentingnya hak kebebasan bersuara adalah hak kita sebagai rakyat Malaysia dan amalan Klik Dengan Bijak (KDB). Selain itu, melalui sesi ini juga, dapat menerapkan nilai-nilai murni demi menjaga keharmonian negara dan menggunakan hak individu dengan lebih bertanggungjawab.  

 

Gambar di sini


        Tarikh    :  20 November 2020  

        Masa      :  3.30 pm - 5.30 pm    

        Lokasi    :  PI Kuala Tahan

        Peserta  :  6 Orang

 

Tujuan

Kelas dihadiri oleh 6 orang pelajar sekolah. Tujuan kelas ini diadakan adalah untuk belajar membuat origami menggunakan kertas. Pelajar belajar melalui pembelajaran di laman web Youtube. Selain itu, kelas ini dapat menguji pelajar dalam membuat tugasan dengan teliti dan mengikut arahan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan

Aktiviti

Peserta dikehendaki mencari origami  yang ada di youtube dan cuba untuk mengikut langkah demi langkah cara untuk membuat origami tersebut.

Gambar di sini