Tarikh    :  17 November 2020  

        Masa      :  11.00 am - 12.30 pm    

        Lokasi    :  PI Kuala Tahan

        Peserta  :  5 Orang

 

Tujuan

Kelas dihadiri oleh 5 orang pelajar sekolah rendah. Tujuan kelas ini adalah untuk memberi pendedahan dan meningkatkan pengetahuan pelajar mengenai  asas penggunaan Microsoft Publisher. Pelajar diberi tunjuk ajar cara membuat kad ucapan menggunakan Microsoft Publisher dan diminta membuat kad ucapan menggunakan Microsoft Publisher mengikut kreativiti sendiri

 

Aktiviti

Pelajar membuat kad ucapan hari jadi menggunakan Microsoft Publisher

Gambar di sini


 

        Tarikh    :  17 November 2020  

        Masa      :  9.30 am - 11.00 am    

        Lokasi    :  PI Kuala Tahan

        Peserta  :  5 Orang

 

Tujuan

Kelas dihadiri oleh 5 orang pelajar sekolah rendah. Tujuan kelas ini adalah untuk mencari khasiat sayur sayuran di dan menaip  di dalam Microsoft Word. Pelajar menaip  pelbagai jenis tulisan dan ciri-ciri seperti bold, italic dan underline untuk  yang penting dengan menggunakan Microsoft Word. Juga memahirkan jari untuk menaip.

Aktiviti

Peserta hendaklah mencari gambar khasiat sayur sayuran di google search dan menaip di dalam Microsoft Word.

Gambar di sini


        Tarikh    :  13 November 2020  

        Masa      :  9.30 am - 11.30 am    

        Lokasi    :  PI Kuala Tahan

        Peserta  :  6 Orang

 

Tujuan

Kelas dihadiri oleh 5 orang pelajar sekolah rendah. Tujuan kelas ini diadakan adalah untuk mengajar peserta cara membuat poster Taman Negara mengikut kreativiti mengunakan gambar yang di muat turun dari google dan memasukkan gambar ke dalam software paint untuk di edit dengan menggunakan tools yang ada didalam paint. Peserta juga diajar meletak objek image ke arah yang dikehendaki

Aktiviti

Muat turun gambar dari google image, memasukkan ke dalam paint dan menghias  menggunakan gambar dari google supaya kelihatan menarik.

Gambar di sini


        Tarikh    :  13 November 2020  

        Masa      :  11.30 am - 12.30 pm    

        Lokasi    :  PI Kuala Tahan

        Peserta  :  6 Orang

 

Tujuan

Kelas dihadiri oleh 6 orang pelajar sekolah rendah. Tujuan kelas ini diadakan adalah untuk Tayangan  mengenai cara menggunakan internet dengan betul kepada pelajar serta tentang perlunya berhati-hati ketika menggunakan media sosial dan internet. 

Aktiviti

Tayangan video cara menggunakan internet dengan betul.

Gambar di sini


 

        Tarikh    :  11 Ogos 2020  

        Masa      :  3.00 pm - 5.00 pm    

        Lokasi    :  PI Kuala Tahan

        Peserta  :  2 Orang

 

Tujuan

Pengguna membuat permohonan memasuki jawatan di atas talian.

Aktiviti

Pengguna memohon jawatan di dalam  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia,Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran, dan juga Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Pahang.

Gambar di sini